Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

AVG

 

Acustica B.V.

Acustica B.V. is op de hoogte van de nieuwe privacyregels en heeft grondig ingeschat wat de gevolgen zijn op de huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Acustica B.V. verzamelt, administreert en verwerkt alleen de benodigde persoonsgegevens om de totstandkoming van de verkoop van onze producten mogelijk te maken. Denk bij deze gegevens aan: Naam, Adres, Telefoonnummer en E-mailadres. Acustica B.V.

Acustica B.V. geeft klanten het recht op inzage, het recht op correctie en verwijdering. Maar houdt ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Dit recht maakt het mogelijk om gegevens op te vragen en vervolgens makkelijk door te geven aan andere organisaties.

 

Verantwoordingsplicht

Acustica voldoet aan de verantwoordingsplicht betreffende het verwerken van persoonsgegevens. Rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid krijgen hoge prioriteit en Acustica heeft de juiste technische- en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de wet AVG? Het is hieronder direct mogelijk om contact met ons op te nemen!

 

Heef u vragen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.